You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

Outdoor

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

de Plus TV
de Plus TV
de Plus TV

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

כשאתה מדבר ,אתה רוצה שישמעו אותך אבל יותר מזה שיקשיבו.אתה רוצה להעביר מסר שייכנס לאנשים לתוך הלב,יישב להם חזק בבטן ויהיה הדבר הראשון שעולה להם לראש. ממש כמוך, גם המותג צריך שיקשיבו לו,שיזכרו אותו,שיתחברו אליו.